Kurumsal Açık Arşiv


Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynaklara DEÜ Açık Arşiv Sistemi http://acikerisim.deu.edu.tr/ üzerinden erişmeniz mümkündür.

DEÜ Kurumsal Akademik Açık Arşiv’e Eklenen Makale Takip Tablosu
S. No Dergi Adları Dergi Yayın
Başlangıcı
Sisteme Girilen Başlangıç Sisteme Girilen
Son Sayı
DEÜ Dergilerindeki Makalelerin Dspace Aktarılan Toplam Sayıları
1 DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 1992 1992 2013 650
2 DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi 2009 2009 2014 49
3 DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 1980 1980 2013 413
4 DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1986 1986 2014 752
5 DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 1983 1983 2014 499
6 DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi 2000 2000 2013 89
7 DEÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi 1999 1999 2013 326
8 DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1984 1984 2013 1078
9 DEÜ GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi 2007 2007 2014 103
10 DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi 2012 2012 2013 21
Fakülte Makale Toplam 3.980
11 DEÜ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 1991 1991 2014 352
12 DEÜ Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2010 2010 2014 113
13 DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1999 1999 2014 426
14 DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008 2009 2014 166
Yüksekokul-Enstitü Makale Toplam 1.057
MAKALE GENEL TOPLAMI 5.037
DEÜ Kurumsal Akademik Açık Arşiv’e Eklenen TEZ Takip Tablosu
TEZ GENEL TOPLAMI 5.721
DEÜ Kurumsal Akademik Açık Arşiv GENEL VERİ TOPLAMI 10.758