Web of Science (WOS), Scopus gibi uluslararası otorite kabul edilen atıf veritabanlarında Dokuz Eylül Üniversitesi adresli yayınlarımızın atıf analizlerine ve Journal Citation Report (JCR) veritabanı ile araştırma yapacağınız en etkili akademik derginin etki değeri (impact factor) analizlerine  erişim için lütfen aşağıdaki sekmeleri kullanınız:

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. YÖK akademik yükselme kriterlerinden biri olarak; WOS’daki SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerdeki makaleler, aldığı atıflar gibi kriterler değerlendirilmektedir.

WOS kapsamındaki SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts & Humanities Citation Index)’lerde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi adresli yayınların (makale, bildiri vb.) yıllara göre dağılım verileri aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

NOT: Grafikteki veriler üzerine mause ile gelerek inceleyebilirsiniz.

(NOT: Yukarıdaki bağlantıda yer alan verilere kampüs dışından erişmek isterseniz proxy ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir, tıklayınız)

WoS Dergi Listeleri

WOS tanıtım ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

WOS’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

DEÜ Web Of Science (WOS) Yayınları Yıllara Göre Dağılım Tablosu

YILSCISSCI A&HCI
201710261709
2016620854
20159821056
20148761187
2013954968
20127861139
201176010115
2010728985
2009740754
2008756807
2007670460
2006684560
2005614341
2004557240
2003408170
2002330121
2001286120
200019970
199916420
199816530
199711630
199610530
19959840
199455155
19934722
19923221
19912800
19901521
19891300
19881300
19871100
19861000
1985300
1984500
1983400

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır.

DEÜ’nin hangi üniversiteler ve ülkelerle birlikte araştırma yaptığı, kimlerle işbirliği içinde olduğu, akademisyenlerimizin en çok hangi ülkelerle ortak yayınlar yaptığı, H-index değerleri, en çok hangi konularda yayınlar yaptığı ve ne kadar atıf aldığı gibi birçok analize ulaşabilmeniz mümkündür.

Scopus’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

Sobiad Atıf Dizini Hakkında: Sobiad, akademik alanda yayınlanan 826 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

Sobiad’da;

*  826 adet dergi bulunmaktadır.

*  220,492 adet makale bulunmaktadır.

*  5,047,777 adet atıf bulunmaktadır.

*  dergi,makale ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Hangi özellikler mevcuttur?

Sobiad Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:

*  Atıfta ara,İçerikte ara olmak üzere 2 farklı arama seçeneği mevcuttur.

*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.

*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.

*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.

* Kurumsal kullanım sayısı ve makale indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.

www.sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.

Sobiad’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde; tıp, eczacılık, diş hekimliği,hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır.

Erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.

JCR; Web of Science tarafından 60 ülkeden, 3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. Bir alandaki en sık atıf alan dergiler, bir alandaki en yüksek etki değerine sahip dergiler, bir alandaki en önemli dergiler, yazarların makaleleri yayınlatmak istedikleri dergilerin alanındaki yeri ve etki değerleri hakkında fikir sahibi olmalarına, yazarların makalelerinin hangi dergiler aracılığı ile en çok etkiye ve kitleye ulaşabileceği hakkında fikir sahibi olmalarına, araştırmacıların ilgili disiplinindeki en yüksek etkiye sahip dergilerin belirlemeleri gibi soruların cevabını vermektedir.

JCR’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, kişilerin ve bölgelerin karşılaştırılması imkanını sunan, bütünleşik web tabanlı tek akademik platformdur. InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar. Incites’a giriş yapabilmeniz bir defaya mahsus aşağıdaki adrese giderek kurum E-mail adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminden sonraki tüm girişlerinizde almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir.

Erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

Kullanım kılavuzu için tıklayınız