Birim Kütüphaneleri

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM KÜTÜPHANELERİMİZ
Kütüphaneci – Uzm. Nihal KÖSE
Tel.:0232-301 8035
Tülay PULAT
 Tel.: 0232-632 12 48 / 124
Kütüphaneci – Uzm. Feyzullah ÇAKMAK
Tel.:0232-3012402
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Tel.:0232- 278 55 65 (122)
Fax:0232- 278 50 82
DEVLET KONSERVATUVARI
Kütüphaneci – Uzm. Gül KUTLUK
Tel.: 0232-239 09 15-16
Fax: 0232-239 07 07
Kütüphaneci – Uzm. Emine DİNDAR
0232-4129030/9031
Kütüphaneci-Uzm. İbrahim GENÇBÜYÜR
Tel.0232 3016158 |
Dahili: 16158
ibrahim.gencbuyur(a)deu.edu.tr
Kütüphaneci – Saniye AKYOL
Tel.: 0232-301 07 17
Engin ÖZTORNACI
     Tel.: 0232-301 07 22       
Okan DÜZBASTILAR
Tel.:0232-285 29 32 (208-209-251)
Fax:0232-224 18 90
 Ayla Yavaş Lale
Tel.: 0232 8126885/ Dahili:220
Bahar ÖZİNAN
Tel.: 0232-743 59 98 -51 10 /14143
TIP FAKÜLTESİ (Web Sayfası)
Kütüphaneci – Uzm.Abdullah Murat METE
Tel.:0232-412 22 47
Fax: 0232-259 05 41
Kütüphaneci – Uzm. Deniz KILINÇ
Tel.:0232-412 22 45
Fax: 0232-259 05 41
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU  (Web Sayfası)
Nuri AZAPLAR