Birim Kütüphaneleri

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM KÜTÜPHANELERİMİZ
Tel.:0232-6321248/124
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Feyzullah ÇAKMAK
Tel.:0232-3012402
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Tel.:0232-3012402
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Tel.:0232- 278 55 65 (122)
DEVLET KONSERVATUVARI
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Gül KUTLUK
Tel.: 0232-239 09 15-16
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Emine DİNDAR
0232-4129030/9031
Kütüphaneci-Öğr. Gör.İbrahim GENÇBÜYÜR
Tel.0232 3016158
ibrahim.gencbuyur(a)deu.edu.tr
Kütüphaneci – Yasin DEĞİRMEN
Tel.0232 3016154
Kütüphaneci – Saniye AKYOL
Tel.: 0232-301 07 17
Özlem ÖZKAN
     Tel.: 0232-301 07 22       
Okan DÜZBASTILAR
Tel.:0232-412 01 08
(İç Hat:20108)
Ümit ÇİFTÇİ
Tel.:0 232 812 58 81-239
Bahar ÖZİNAN
Tel.: 0232-743 59 98 -51 10 /14143
TIP FAKÜLTESİ (Web Sayfası)
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Abdullah Murat METE
Tel.:0232-412 22 47
Kütüphaneci – Öğr. Gör. Deniz KILINÇ
Tel.:0232-412 22 45
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU  (Web Sayfası)
Hülya ERDOĞAN