Merkez Kütüphane İş Akış Şemaları

E-Yayınlar Birimi İş Akış Şeması
Kataloglama Birimi İş Akış Şeması
Ödünç Verme Birimi İş Akış Şeması
Satın Alma Birimi İş Akış Şeması
Süreli Yayınlar Birimi İş Akış Şeması