Misyon ve Vizyonumuz

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MİSYONU:

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin temel misyonunda yer alan öğretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek için çağdaş ve evrensel olanakların sağlanması ve örnek bir üniversite kütüphanesi olarak üniversite mensuplarına ve topluma hizmet sunmaktır.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI VİZYONU:
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve yayın teknolojilerini kullanarak, hızlı ve ekonomik bir şekilde, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelere ayak uyduran modern bir kütüphane olmak.