Yararlanma Kuralları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİNDEN
YARARLANMA ESASLARI
2015-2016

GENEL KURALLAR:

      1        Kütüphaneye her türlü yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
2        Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz. Kütüphanede okuyucunun eşyalarını koyması için ayrılmış bir bölüm veya    vestiyer varsa,  görevliye teslim edilmeli ya da ayrılmış bölüme bırakılmalıdır.
3        Cep telefonları kütüphane içinde kesinlikle kapalı tutulmalı veya sessiz konumda tutulmalıdır.
4        Hiçbir yayın işlem yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz yayın çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
5  Kütüphane içinde ayrılmış bölüm yoksa, grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.
ÜYELİK:
1        D.E.Ü. öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli D.E.Ü. kütüphanelerini üye olmaksızın kullanabilirler. Üniversite kimlik kartları (akıllı kart) ile ödünç yayın alabilirler.
2        Toplumun her kesiminden bilgiye ve belgeye gereksinim duyan kişiler, ilgili personelin talebi halinde, kimlik kartlarını göstermek kaydı ile kütüphaneden yararlanabilirler.
3        Üniversite kimlik kartlarını (akıllı kart) sahibinden başkası kullanamaz. Başkası tarafından kullanılan veya üzerinde tahribat yapılan karta el konulur ve kullanan kişi hakkında yasal işlem yapılır.
4        Kütüphaneden yararlanacak kişiler kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
İLİŞİK KESME:
1     Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek Merkez Kütüphaneden ve bağlı oldukları fakülte kütüphanesinden “ ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.
2    Emekli olan, başka bir kuruma naklen giden, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik nedeniyle belli bir süre Üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldığı yayınları iade ederek Merkez Kütüphaneden ve bağlı oldukları fakülte kütüphanesinden “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.
ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI:
1       D.E.Ü. öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personeli dışındaki üyeler ödünç yayın alamazlar, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.
2       Üniversite kimlik kartı (akıllı kart) olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.
3       Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv kitaplar, standartlar ödünç verilmez.
4       Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.
Kütüphaneden; aşağıdaki tabloda verilen bilgiler doğrultusunda ödünç kitap alınabilir. Ayrıca kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yoluyla alınan yayınlara da aşağıdaki kurallar dahildir.

 

Lisans Öğrencileri
14 gün süreyle 2 kitap
Yüksek Lisans Öğrencileri
28 gün süreyle 3 kitap
Doktora Öğrencileri
28 gün süreyle 4 kitap
Öğretim Elemanları
28 gün süreyle 5 kitap
İdari Personel
14 gün süreyle 3 kitap
28 gün süreyle 5 kitap

UZATMA VE GERİ ÇAĞIRMA:
1        Üyeler ödünç aldıkları yayınları bir kez, en çok aynı süre ile uzatma hakkına sahiptirler.
2        Okuyucu üzerinde bulunan yayınlar, başkasının ihtiyaç belirtmesi durumunda uzatılmaz.
3        Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
4        Ayırtılan yayın üyeye bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı taktirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa gönderilir.
5        Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.
Kitap uzatma ve ayırtma işlemlerini yapabilmek için tıklayınız
GECİKEN YAYINLAR VE CEZALAR:
1    Gününde iade edilmeyen her yayın için, Rektörlük Makamı’nca belirlenen gecikme cezası alınır.
2     İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlardan para cezası alınmaz.
KAYIP VE ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR:
1        Okuyucular ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
2        Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için aynı baskısı istenir, eğer aynı yayının aynı baskısı bulunamıyorsa üst baskıları kabul edilir, alt baskılar kabul edilmez.
3    Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise, yerli kitaplar için 30 TL kaybetme ücreti, artı kitabın raiç bedeli ve artı gecikme cezası temin edilir.
4        Yabancı kitaplar için ise, 50$ (o günkü kur bedeli ile TL’ye çevrilerek) kaybetme ücreti artı kitabın raiç bedeli ve artı gecikme cezası temin edilir.
5        Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
6        Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.
7        Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerdenbaskısı mevcut olanlar için, yayının temin edilmesi istenir.
8        Cezalar ve yararlanma ücretleri her yıl Rektörlük Makamınca belirlenir.
VERİ TABANI VE ELEKTRONİK YAYINLARDAN YARARLANMA KURALLARI
D.E.Ü. öğrencileri ile öğretim elemanları, idari personeli ve veri tabanlarının lisans anlaşması çerçevesinde kullanmasına izin verdiği diğer kullanıcılar; veri tabanlarını ve elektronik yayınları lisans anlaşması ile belirlenen aşağıdaki kurallara uyarak kullanmak zorundadır.İN VERİLENLER:
      1     Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir.
2     Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanılabilir.(Örneğin araştırma veya eğitim)
İZİN VERİLMEYENLER:
1     Veri tabanlarından ticari amaçla veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlarla, çok sayıda yayının kopyalanması yasaktır.
2     Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.
3     Veri tabanlarından kopyalanan bilgilerin üniversite dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
4     Veri tabanlarından kopyalanan bilgilerin veya makalelerin e-mail listesi aracılığıyla dağıtılması yasaktır.
5     Veri tabanlarından indirilen bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması veya bunlardan yararlanarak benzer çalışmaların yapılması yasaktır.
BELGE SAĞLAMA-TÜBESS
TÜBESS
(Türkiye Belge Sağlama Sistemi)
0,10 Krş
GECİKME CEZALARI
Günlük gecikme bedeli
25 Krş
Saatlik gecikme bedeli
25 Krş
Reserv kitaplar saatlik periyotlarla ödünç verilmektedir.
İzmir Üniversiteleri Platformu gecikme bedeli
1 TL
Saatlik yayınların günlük gecikme bedeli
2 TL
KAYIP KİTAPLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
Türkçe kitaplar için
O günkü değeri + 30 TL. işlem bedeli alınır.
Yabancı dil kitaplar için
O günkü döviz cinsinden değeri+50 $ işlem bedeli alınır
ÜYELİK AİDATLARI
Özel sektör kurumsal üyelik (yıllık)
500 TL
Yalnızca kütüphane içinde verilen hizmetlerden yararlandırılır.
Kişisel üyelikler (yıllık)
100 TL
Yalnızca kütüphane içinde verilen hizmetlerden yararlandırılır.