Hizmetler

Ödünç Verme Hizmeti
Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) Hizmeti
Elektronik Kaynaklar Hizmeti
Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) Hizmeti
Oryantasyon & Kullanıcı Eğitim Hizmeti

Çalışma-Seminer Odaları-Toplantı Salonu Hizmeti
İnternet Erişim Hizmeti
Görme Engelliler Birimi
DEÜ Kütüphaneleri Bağış Politikası