DEÜ Kütüphaneleri Bağış Politikası


Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak, kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılamak ve kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir.Öncelikle bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlar Daire Başkanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin ‘’Özel Araştırma Kütüphanesi’’ statüsünde olduğunu dikkate almalıdır.

 1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekir.
 2. Bağışlanacak koleksiyonda bulunan el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalan eserlerden güncelliğini yitirmiş olanlar bağış olarak kabul edilmez. Sosyal bilimler, Dil ve Edebiyat konusu dışındaki kaynaklar için bu sınır son 5 yıldır.
 3. Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınları hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
 4. ÖNEMLİ–>Bağış yapılan yayın kütüphane koleksiyonunda mevcutsa (rezerv yayınlar hariç) kabul edilmez. Bağış yapmadan önce lütfen kaynağınızın katalogda var olup olmadığını inceleyiniz, katalog tarama için tıklayınız
 5. Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir.
 6. Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği yayınları iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir. Bu hakla ilgili olarak bağışta bulunmak isteyen kişi ya da kurumlar uygulamayı kabul ettiklerine dair ‘’Bağış Kitap Formu’’ doldurur.
 7. Bağışlanan yayınların koleksiyondan ayrı bir bölümde veya aynı rafta bir arada tutulması talep edilemez.
 8. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.
 9. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
 10. Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.
 11. Fotokopi yayınlar, gazeteler, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.

Bilgi için Kataloglama birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

E-Posta:
kutuphane@deu.edu.tr
Telefon:   (+90.232) 301 80 22

Bağış Kitap/Dergi Formu için tıklayınız