Uluslararası Atıf Dizinleri Veritabanları

Yayınlanma Tarihi: 15-12-2016

Web of Science (WOS), Scopus gibi uluslararası otorite kabul edilen atıf veritabanlarında Dokuz Eylül Üniversitesi adresli yayınlarımızın atıf analizlerine ve Journal Citation Report (JCR) veritabanı ile araştırma yapacağınız en etkili akademik derginin etki değeri (impact factor) analizlerine  erişim için lütfen aşağıdaki sekmeleri kullanınız:

Web Of Science-ATIFScopus-ATIFJCR

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. YÖK akademik yükselme kriterlerinden biri olarak; WOS’daki SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerdeki makaleler, aldığı atıflar gibi kriterler değerlendirilmektedir.

WOS kapsamındaki SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts & Humanities Citation Index)’lerde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi adresli yayınların (makale, bildiri vb.) yıllara göre dağılım verileri aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

NOT: Grafikteki veriler üzerine mause ile gelerek inceleyebilirsiniz.

WoS Dergi Listeleri

WOS tanıtım ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

WOS’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

DEÜ Web Of Science (WOS) Yayınları Yıllara Göre Dağılım Tablosu

YILSCISSCI A&HCI
2018275623
2017100815911
2016101212510
201510011067
20148831287
2013942969
20127781189
20117389815
2010721995
2009721774
2008741807
2007656460
2006670570
2005601342
2004514240
2003390170
2002315121
2001280120
200019480
199916420
199816730
199711730
199610630
19959940
19945510
19934722
19923121
19912800
19901521
19891400
19881400
19871200
19861000
1985300
1984500
1983400

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır.

DEÜ’nin hangi üniversiteler ve ülkelerle birlikte araştırma yaptığı, kimlerle işbirliği içinde olduğu, akademisyenlerimizin en çok hangi ülkelerle ortak yayınlar yaptığı, H-index değerleri, en çok hangi konularda yayınlar yaptığı ve ne kadar atıf aldığı gibi birçok analize ulaşabilmeniz mümkündür.

Scopus’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)

JCR, dünyanın önde gelen araştırma dergilerinin sistematik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Journal Impact Factor bazında dergilerin metrik ölçümlerini verir. Atıf tabanlı, objektif değerlendirme, istatistiksel veriler içerir. Akademisyenler için alanlarındaki en etkili dergileri gösterir.

JCR; Web of Science tarafından 60 ülkeden, 3300 yayıncının 7500 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. Bir alandaki en sık atıf alan dergiler, bir alandaki en yüksek etki değerine sahip dergiler, bir alandaki en önemli dergiler, yazarların makaleleri yayınlatmak istedikleri dergilerin alanındaki yeri ve etki değerleri hakkında fikir sahibi olmalarına, yazarların makalelerinin hangi dergiler aracılığı ile en çok etkiye ve kitleye ulaşabileceği hakkında fikir sahibi olmalarına, araştırmacıların ilgili disiplinindeki en yüksek etkiye sahip dergilerin belirlemeleri gibi soruların cevabını vermektedir.

JCR’a erişim için tıklayınız (Kampüs dışı erişim için tıklayınız)