DEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Veritabanı İstek Formu


Elektronik veritabanı abonelikleri kullanıcı istekleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Abonelik istekleri koleksiyona uygunluk ve bütçe olanakları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Tüm DEÜ akademik/idari personel/öğrencileri tarafından abonelik isteği yapılabilmekte ve bu istekler Kütüphane tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

Aşağıdaki form ile YENİ ABONE VERİTABANI veya DENEME ERİŞİMİ VERİTABANI isteklerinde bulunabilirsiniz.

İstek türünü seçiniz (zorunlu)

Ad-Soyad (zorunlu)

Unvan (zorunlu)

E-posta (zorunlu)(DEÜ Uzantılı hesabınız)

Bölümünüz (zorunlu)

Talep edilen veritabanının adı (zorunlu)

Talep edilen veritabanının URL adresi (zorunlu)

Talep edilen veritabanının konusu

Eklemek istedikleriniz:

Güvenlik Sorusu