İntihal Veritabanları

iThenticate-Makale, bildiri vb. yayınlar için intihal analiz programı
Turnitin-TEZ İntihal Analiz Programı